ምህርቲ ዋዕላ

موارد الملتقى الوطنية

Home ትግርኛ ዜና ህዝባዊ ኣኼባ አብ ከተማ ኑርንበርግ/ጀርመን
ህዝባዊ ኣኼባ አብ ከተማ ኑርንበርግ/ጀርመን PDF Print E-mail
Written by ሃገራዊ ኮምሽን - ጀርመን   
Monday, 22 November 2010 11:40
Article Index
0.1. ህዝባዊ ኣኼባ አብ ከተማ ኑርንበርግ/ጀርመን
0.2.  

0.1. ህዝባዊ ኣኼባ አብ ከተማ ኑርንበርግ/ጀርመን

0.2.  

ሃገራዊ ኮምሽን ህዝባዊ ኣኼባታታ አብ ከተማታት ሃገር ጀርመን ብምቕጻል፣ ትማል ቀዳም 20 ሕዳር 2010 አብ ከተማ ኑርንበርግ ንኤርትራውያን ኣኼባ አካይዱ፡፡ 

 

ዕቱብ መግለጺ ብዛዕባ ሃገራዊ ዋዕላ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ከምኡ ብዛዕባ ንድሕሪ ሓደ ዓመት ተቖጺሩ ዘሎ ሃገራዊ ጕባኤ ድሕሪ ምስማዕ ህዝቢ አብ ዘገድሶ ሕቶታት አትዩ፡፡ ገለ ካብቶም ሕቶታት ከአ

1.  ሃገራዊ ዋዕላ ዕዉት ነይሩ ክትብሉ ከሎኹም እንታይ ዕዉት ዘብሎ?

2.  ብዛዕባ ምግንጻል ብሔራት ጠቀስ ሃገራዊ ዋዕላ ዘሕለፎ ውሳኔ እንታይ ይመስል?

3.  አብ ዛዕባ ጸቓጥን ተጸቃጥን ብሔራት ጠቀስ ሃገራዊ ዋዕላ ዘለዎ ንባብ እንታይ ነይሩ?

4.  ተጽዕኖን መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ልዕሊ .ዋዕላ ይኹን አብ ልዕሊ ሃገራዊ ኮምሽን አሎ?

5.  ሃገራዊ ዋዕላ ስለምንታይ አብ ካልእ ዘየማናዛዒ ሃገር (neutral country) ዘይተገብረ?

6.  EPDP (ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ) አብ ሃገራዊ ዋዕላ ይኹን አብቲ ነማዕድዎ ዘሎና ሃገራዊ ጕባኤ ንኸይሳተፍ ዝገትኦ ጠንቂታት እንተሎ ክግለጸልና? ሃገራዊ ጕባኤ ኵሉ ተቓዋሚ ብምልኣት ንክሳተፎ ሃገራዊ ኮምሽን ዘለዎ ንቕድሚት ዘማዕዱ እስትራተጂ ከመይ ይመስል?

7.  1997 ዝጸደቐ ቅዋም እነከሎ ሕጂ ሓድሽ ቅዋም ምንዳፍ እንታይ አድለየ? እቲ ቅዋም ብግዝያውነት ክስራሓሉ ድዩስ፣ ወይሲ ዘላቕን ወሳንን ሃገራዊ ቅዋም ንክኸውን ዝሕሰብ?

8.  ኣተሃላልዋ ሰራዊት ተቓወምቲ ከምዚ ብብሔራትን ሃይማኖታትን ውዳበ ከይተረፈ ዘለዎ ንዲክታተራዊ ስርዓት ህግደፍ ክቃለስ የድምዕዶ ትብሉ?

9.  ፖለቲካን ሰራዊትን ነብሱ ዝኸአለ ዝተፈላለየ ኣወዳድባታት መታን ክህልዎምን፣  ከምኡውን መታን ሓደ ወተሃደራዊ እዚ (military command) ጥራይ ክህሉን፣ ሃገራዊ ኮምሽን ዝደፍአሉ ፖሊሲ እንተሎ ክበርሃልና?

ነዞም ሕቶታት ካብ ዝቐረቡ መልስታት ከአ እነሆዉ፡፡

ንቀዳማይ ነጥቢ፡- 330 ተጋባእቲ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዘገድሱ መሠረት ጕዳያት ኣልዒሎም ብስምረት ሃገርን ህዝብን አብ ልዕላዊት ኤርትራ ተሰማሚዖም፡፡ አብ ዘበናዊ ታሪኽ እዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ህዝቢ ንስምረት ክጽውዕ ፖለቲከኛታት ከአ ዘይምስናዮም ከርድኡ ዘድከመና ጕዳይዩ፤ ሎሚ ግና ልዕሊ 25 ፖሊቲካዊ ውድባትን ተመሳሳሊ ብዝሒ ዘለዎም በርጌስ ማሕበራትን ህዝብን ሓድነቱ ደዂኑን ተሳንዩን ምውጽኡ ታሪኽ ተሰሪሑዩ፡፡ ስለዚ ከአ ዕዉት ሃገራዊ ዋዕላ ንብሎ፡፡

ካልኣይ ነጥቢ፦ ብሔራዊ ውድባትና አብ ልዕሊ ህዝበን ብስርዓት ምልኪ ብዝተፈጸመ ወይ ተፈጺሙ ኴይኑ ብዝርአየን ግፍዒታት ክሳዕ ንርእሰ ምክልኻል ዘገልግለን ውድባት መስሪትን ንመሰለን ይጋደላ አለዋ፡፡ ዝዀነ ካባን ኸአ ዲያብሎሳዊ ህግደፍ አይከዶን እንብሎ ናይ ጸይቂ ርሕቀት ክንምሕለሉ ዘይንኽእል ጕዳይ ኰይኑዎሎ፡፡ ቃሕ ኢሉካ ከአ በረኻ አይስፈርን፣ ቃሕ ኢሉካ ከአ ንገድሊ አይውፈርን፣ ቃሕ ኢሉካ ከአ ናብ ኵናት አይእቶን ኢዩ፡፡ ዋዕላ ግና ነዚ ቅሬታት ሰሚዑን ደቢሱን ብሓደ ኴንካ ፍታሕ አብ ምንዳይ ኢዩ አድሂቡ፡፡ አብ መወዳእታ ከአ ከምቲ አብ ኣዋጅውን ዚበርሀ አብ ልዕላውነታን ሓድነት ህዝባን ዘዕቆበት ልዕላዊት ኤርትራ መሰል ብሔራትናን ሃይማኖታትናን እንተዀነውን ዲሞክራስያዊ ጠለብ ምዃኑ ሃገራዊ ዋዕላ ተቐቢሉዎ፡፡ ይኹን እምበር ሕቶ ማዕርነት ብሔራትና ከይዱ ከይዱ ቅዋማዊት ኤርትራ ከተማቓርሖ ዝህልዋ ሓደ ካብ መሠረታዊ ሃገራዊ ጕዳያትናዩ፡፡ ዘይምእኩል ምሕደራ ንከምዚ ናትና /ሰብ ዝበለ ሕብረ-ብሔራውን ሕብረ-ሃይማኖታውን ሃገር ከም ዘዋጽእ ድማ ዳርጋ ኵለን ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ከም መትከል ዘጽደቕኦ ነገርዩ፡፡ ስለዚ አብ ዋዕላ ዝተፈንጨለ ሸነኽ የለን ወይ ከምኡ ዝበለ ጠለብ አይቀረበናን፡፡ ተበዲለ ዝበለን ሕማቕ ረኺብካ ዝበለን ኴንና አብ መጻኢት ሕጋዊትን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ብዝቐውም ባይቶ ክርአ ከም ዘለዎ ኣስሚርናሉ ሓሊፍና፡፡

ሳልሳይ ነጥቢ፦ ግደ ሓቂ ንምዝራብ ዝአክል፤ ብሄር ትግርኛ አብ ባህልናን ልምድናን እምነትተና ዘይነበረ ኣሉታዊ ጕዳያቱ ክጽዕን ፈቲኑ ብዘስምዕ ዚካትዑ አይነበሩን ክበሃል ዝከአል አይኰነን፡፡ እቲ ነዚ ዘይቅኑዕ ኰይኑ ዝረኸቦ ሸነኽ ከአ ብአንጻሩ ወጽዓይን ተወጽዓይን ዝበሃል በሄር ወይ ብሄራት ከም ዘይብልናን እቲ ዝበሃል ዘሎ አብ ልዕሊ ካልኦት ብሄራትን እምነታትን ኤርትራ ዚተቐሰበ ባህሊ እውን ምስ ልምድን ባህልን ብሄር ትግርኛ ከም ዘይቃዶ፤ በሄር ትግርኛ ከአ ከም ካልኦት ብሄራት ስልዖኡ ካብ ግፍዕታት ህግደፍ ይስከም ምህላዉን ወዘተ... ብዕምቆት ተኻቲዑ፡፡ አብ መወዳእታ ከአ ኵላትና አብ ሓንቲ ጃልባ ተወጢሕና ነንሳፍፍ ከም ዘሎና፤ ቅድምያና ከአ ነታ ጃልባ ካብ ምጥሓል ምድሐን ምዃኑ ተዓጋጊብና፡፡ ስለዚ ጨኳኒ ዲክታቶር ብዘይካ ንጕጅለ ህግደፍ ንዝኸነት ብሄር ካብ ካብ በሄራት ኤርትራ፣ ንዝኸነት ሃይማኖት ካብ ሃይማኖታት ኤርትራ፣ ንዝኸነት ባህሊ ካብ ባህልታት ኤርትራ ከም ዘይውክል ተሰማሚዕና፡፡

ራብዓይ ነጥቢ፦ መቸም ብተመን ዚተነኽሰ ብልሕጺ ተዳህለ ከም ዝበሃል ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓይኒ ጥርጣረ ምጥማት ወዲ-ሰብ ዘይርድኦ አይኮነን፡፡ ይኹን እምበር ብጥርጣረ ለሚስካ ንዘሎካ ዕድላት ዘይምጥቃም ግና ተግባራውነት ምስአንዩ፡፡ ሎሚ ንሕና ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋፊ መርገጽ ንመደባት ተቓውሞ ኢና ርኢና፡፡ ቀልጢፉ ደንጕዩ ከአ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት መጠን አብ ሓባራዊ ጥቕሚታት ክሰማምዓን መንገዲ ሰላምን ርግአትና ከናድያን ግድንዩ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ አብ ምርግጋእ ኤርትራ እፎይታ ከም ዘማዕድዉ፣ ምእንተዚ ከአ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለስ ኤርትራዊ ሸነኽ ክደጋገፉ ፖሊሲ ከም ዘለዎምን ደገፌታኦም ንሃገራዊ ኮምሽና ካብዚ ነጥቢ ዝነቅል ምዃኑ ብብሩህ አቕሪቦምልና፣ ሃገራዊ ኮምሽን ከአ ኣሞጒሱ ተቐቢልዎ፡፡

ሓሙሻይ ነጥቢ፦ እንተዚከኣል አብ ሃገርና (ኤርትራ) ክንጋባእ ምደሌና፤ ንዲሞክራስያዊ ኣሰራርሐ መን ዕንቅፋት ከአ ዳግም ምንጋር ዘየድልዮ ብሩህ ነገር እመስለና፡፡ ካብኡ ወጻኢ ድሩት ምርጫታት ዘሎና፡፡ ሃገራት ኤውሮጳን ኣመሪካን ኤርትራዊ ስደተኛታት ካብ መደበራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ወይ ሰራሕተኛታት ካብ ሃገራት ዓረብ ወዘተ. ዚቕበላ አይኰናን፡፡ ህዝብና ብሰንኪ እዚታት ክመጸና እንተዜይክኢሉ እቶም ናይ ቪዛ ይኹን ናይ ምንቅስቓስ ጸገም ዘይብልና ካብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ኣውስትራልያን ወዘተ... ናብኦም ማለት ናብ ኢትዮጵያ/ሱዳን ተሳፊርና ክንከዶም ነይሩና፡፡ ከምቲ ምስላ ጀርመን ዚብሎእቲ ጎቦ ክመጸካ እንተዘይክኢሉ፣ ንስኻ ነቲ ጎቦ ትኸዶኢዩ፡፡ካብኡ ናብኡ ድማ ጸጥታ ተጋባኢ ህዝቢ ስለ ዘገደሰና ንርዱእ ምኽንያታት ኢትዮጵያ መሪጽና፡፡

ሻዱሻይ ነጥቢ ሰልፊ ህዝቢ ንዘይምሳተፉ ብዙሕ ነገራት ዚጠቅስ፡፡ ገለ ንምጥቃስ ከአ፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ንሃገራዊ ዋዕላ ኣይብቕዕትንያ፣ 6 ወርሒ ንሃገራዊ ዋዕላ ምድላው ውሑድ ግዜዩ፣ ንሕና ሰለስተ ውድባት ኢና ክንድኡ ክብደትን ውክልናን ክህልወና ነይርዎ፣ ደቂ-ኣንስትዮ ብዝአክል ብዝሒ አይተወከላን፣ መንእሰያት ከምኡ ብዝኣክል ብዝሒ አይተወከሉን፣ ገለ ፓልቶካት ከይተወከላ ተሪፈን፣ ገለ ስቪክ ከይተወከሉ ተሪፎም፣ እገለ ኣበልና ክንሱ ወይ እገለ ኣባል እገሊት ክንሱ ከም ስቪክ ቀሪቡ፣ ንሕና ጕዳይ ሓድነት ውድባትና ክንገብር ስለ ዝነበረና ኣድህቦና አብ ዝቦዀረሉ ኣሰናዳኢት ሽማግለ ተመሪጻ ወዘተ ወዘተ ወዘተ... ብዝዀነ እዚ ካብ መዓልቲ ናብ ካልእ መዓልቲ ዝራባሕ ምኽንያታት ብመሰረቱ ሓቂ ዘይምዃኑን ንሶም ተሳቲፎም ዕግበታቶምን ራኢኦምን አብ ሃገራዊ ዛዕባታት ከየመዝግቡ ዝገትኦምን አይኰነን፡፡ ወከልቲ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዀኑ ወከልቶም ተጋደልቲ መሓመድ ዓሊ ኢብራሂምን መኰነን ሃይለን አብ ኵሉ መስራቲ ኣኼባታት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ተሳቲፎምሲ፣ መኰነን ሃይለ ሓለፊ ፋይናንስን ኣባል ፈጻሚትን ኮይኑ ብኣሳናዳኢት ሽማግለ ተመሪጹ ነይሩ፡፡ ካልእ ኵሉ እታ ሽማግለ አብ ስራሕ ምስ ተዋፈረት ዝተኸተላ ሃንደበት ነይሩ፡፡ ኪዳን ፍታሓት ዝብልዎ ፈተናታት አካይዶም ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ከአ ርኢና፡፡ ኣሰናዳኢት ሽማግለ አብ መደባታ ብምትኳር አብ ዝተወሰነ ቈጸራኣ ሃገራዊ ዋዕላ ኣጋቢአ፣ ሰዲህኤ ከአ ከይተሳተፈ ተሪፉ፡፡ ሃገራዊ ዋዕላ ከም ኵሉ ኣባል ኪዳን ሕጂውን ንሰዲህኤ 2 መንበራት ሓዚእሎም፡፡ ሕጂውን መራሕቲ እቲ ሰልፊ ንዘይምስታፎም በበይኖም ይዛረቡ ምህላዎም ንዕዘብ አሎና፡፡ ገለ ወጽኢት ዋዕላ ተቐቢሎም ንቕድሚት ተሳታፍነቶም ከረጋግጹልና ከለዉ፣ ካልኦት ከአ ይቃወሙ፡፡ እቶም ዝቃወሙ ከአ ገሊኦም ከም ብሓድሽ ናይ ባዕሎም ዋዕላ ክገብሩ ክጽውዑ ከለዉ ካልኦት ግና ቅድመ-ኩነታት ብምድርዳር ኮሚሽን እዝን እትን እንተኣማሊአ ምተሳተፍና ይብሉ፡፡ እዚ ኵሉ እንተዝማላእውን ልቦም ዝመልአሎም አይመስልዩ፡፡ እቲ ዝቐርብ ዘ፤ኦ ዝተፋላለየ ምስምሳት ንድንጋጽ ህዝቢ ክትስሕብ ንደገ አብ ምውጻእ ዝወሃብ ስብከት ስለ ዚዀነ፡፡ ከምቲ ሓሓሊፎም ዘቐልቅልዎን ንብጾቶም አብ ኤዲኪ ከርዕምሉ ዝፈተኑ ጸገሞም ሃገራዊ ዋዕላ ይኹን ካልእ ብአየናይ መደብ ክወጽእን መንመን ከእቱን ከም ዘለዎ ብውዱእ ዓሺጎም ክቐርቡ እሞ ንህዝቢ ባህ ክብሎ ኣጋቢኦምን ኣካቲዖምኒ ከፋንዉ፣ ብባርኾት ህዝቢ ከአ ክመርሑ እዩ ድልየቶም፡፡ እዚ ግና ግዜኡ ዝሓለፎ ኣረጊት ሽጣራዩ፡፡ ህዝቢ ከብቲ ኣይኰነን፣ ሓምላይን ሓምልን ብምቅልቓል ዝዕሾ፡፡ ዓሰርተ ውድባት ኪዳን ከአ ደጊምሲ ነዚ ዘስተብሃልሉ ይመስሉ፣ ሰዲህኤ ግና ገና ዝመስል፡፡ ብዝዀነ ንኸይሳተፉ ዝዕንቅፍ ዘሎ ሃገራዊ ኮምሽን አይኮነን፣ ብኣንጻሩ ሃገራዊ ኮምሽን ማዕጽኡ ንተሳታፍነቶም ወትሩ ክፉትዩ፡፡

ሻቡዓይ ነጥቢ፦ ኮምሽን ዘዳልዎ ንድፊ ይኹን አብ ሃገራዊ ጕባኤ ተቐባልነት ረኺቡ ንዝያዳ ጽፈት ክስርሓሉ ዝድለ ዘሎ ቅዋም ብመሰረቱ ቻርተር ናይቲ ዝቐውም ባይቶን አብ ምስግጋር ክሳዕ ዘሎና ዘገልግል ቅዋም ዚኸውን፡፡ መጻኢት ኤርትራ ድማ አመሓይሻ ክትሰርሓሉ ተስፋ ይግበረሉ፡፡ እቲ ናይ 1997 ቅዋም፣ እቲ ናይ 50‘ታት ቅዋምን ካልኦት ሎሚ ብኤርትራውያን ምሁራት ዝቐርቡን ከም መበገሲ ክንውከሶም ግድንዩ፡፡ ከም ዘለዎ ክንወስዶ ብትሕዝቶኡ ይኹን ብዘሕድሮ ፖለቲካዊ ስምዒታት ምስቲ ንዅሉ ህሱይ ህዝብና ደቢስና ክንብገሰሉ ንደልዮ መንፈስ ዝቃዶ አይኰነን፡፡

ሻሙናይ ነጥቢ፦ ኣይፋሉን በበይኑ ኴይኑ ዚዓዪ ሰራዊት ተቓወምቲ ውድባት ከድምዕ አይክእልንዩ፡፡ አብ ከባቢ ግዜ ዋዕላ አብ ዚነበረ ግዚያት ተቓወምቲ ውድባት ሰራዊቶም ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝአወጁ ርኢና ኔርና፤ ሃገራዊ ዋዕላውን ነዚ ብምትብባዕ ብሓደ እዚ ክሰርሑ ኣጥቢቑ ጸዊዑ አሎ፡፡

ታሽዓይ ነጥቢ፦ ሓደ ካብቶም ምልካዊ ስርዓት አብ ኤርትራ ንህዝቢ አብ ሰሃሮን ሻቕሎትን ህዝብና ተሰዂዑ ንኤርትራዊ ዘፈራርሓሉ ጕዳይ እዚ ብዝሒ በበይኑ ዝዓስከረ ሰራዊትዩ፡፡ ብዘይ ንሱውን ከይዱ ከይዱ ሓደ ሞያዊ ሰራዊት ዝህልወሉን፣ ሰራዊት ካብቶም ፖለቲከኛታት ተፈልዩ ርእሱ ዝኽእለሉን፣ ማለት ሓደ ኣካል ጥራይ ዝዀነሉን ኣገባብ ክድፋአሉ ዘለዎ ነገርዩ፡፡ ብዘይካ ምስ ስርዓት ዘሎ ሃገራዊ ሰራዊት ጠበንጃኡ ናብኡ ናብቲ ስርዓት ምልኪ አቢሉ እንተአቕኒዑ ብምልኡ ይኹን ብኸፊል ነዚ ምስ ተቓውሞ ዘሎ ሓዊስካ ሞያዊ ሰራዊት ከነውጽእ ክህልወናዩ፡፡ ምእንት ነቲ ዘይተርፍ ጕዕዞ ብኣጋኡ ክትከዶ ስለ ዚግባእ እቲ ጠለብ አብ ቦታኡ ዘሎዩ፡፡

አብ መደምደምታ አኼባ ድማ ህዝቢ ካብ መንጎኡ ንከተማኡን ከባብን ዝጕስጕሱን ዝመርሑን 7 ዝኣባላታ ሽማግለ ህዝቢ ካብ መነጎኡ መሪጹ ፍናን ፍቕርን ብዝዓሰሎ መንፈስ ተፋንዩ፡፡

ውድቀት ንምልኪ!

ክብርን ዝኽርን ከአ ንስዉኣትና!

ክንዕወት ኢና!

20.11.2010 ሃገራዊ ኮምሽን አብ ሃገር ጀርመን

 

 

Last Updated on Monday, 22 November 2010 13:13
 


Powered by Joomla!.
Warning: call_user_func(tdo) [function.call-user-func]: First argument is expected to be a valid callback in /home2/babey/public_html/templates/themza_j15_41/html/pagination.php on line 153
Valid XHTML and CSS.